Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl)
Właścicielem serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) jest spółka pod firmą PWW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, 00-728 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000022968, NIP: 113-21-26-862, o kapitale zakładowym wynoszącym 6.000.000,00 zł (zwana dalej „PWW” lub „Sprzedawcą”).
Postanowienia ogólne:
1. Ze względu na swoją zawartość asortymentową serwis internetowy Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Zalogowanie się na stronę serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) jest dobrowolne i wyłącznie możliwe po potwierdzeniu przez osobę logującą się swojej pełnoletniości.
2. Celem działania serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) jest prezentacja informacji handlowej o asortymencie oferowanym w sklepach detalicznych sieci Fine Wine & Spirits, których lokalizacja przedstawiona jest w sekcji - Kontakt, Nasze sklepy.
3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla każdego sklepu detalicznego w ramach sieci Fine Wine & Spirits.
4. Dane zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
5. Wszystkie podane ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny napojów alkoholowych i akcesoriów ustalane są w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik PWW i mogą ulegać zmianom. O ewentualnych zmianach cen lub wprowadzeniach nowych towarów do oferty, PWW będzie bieżąco informować.
6. Wygląd towarów na zdjęciach (kształt/kolor butelek, grafika etykiety/kontretykiety, rocznik) umieszczonych na stronie serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) może odbiegać od rzeczywistości. W celu potwierdzenia rocznika danego wina zaleca się o uprzedni kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK) zgodnie z danymi podanymi poniżej.
7. Towary sprzedawane są oryginalnie zapakowane i dostarczane są bez wad.
8. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK):
Telefonicznie: (22) 456 61 72 kom. 601 571 248 lub 691 451 413 (według stawek operatora)
Faks: (22) 456 60 60
E-mail: info@fws.pl
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl).
10. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonując zamówienia poprzez serwis internetowy Fine Wine & Spirits (www.fws.pl), zamawiający oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje niniejszy Regulamin oraz politykę cookies, o której więcej poniżej.
11. Układ oraz zawartość serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części informacji zawartych w ramach serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) bądź jego zawartości, w tym m.in. zdjęć, opisów produktów, układu graficznego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przepisów prawa.
Składanie i realizacja zamówień:
1. Zamówienia towarów bezpośrednio ze strony serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) możliwe są po uprzednim zarejestrowaniu użytkownika i po wypełnieniu formularza osobowego.
2. Zamówienia na towary z oferty handlowej PWW składane przez Zamawiającego poprzez serwis internetowy Fine Wine & Spirits (www.fws.pl), są kierowane do realizacji przez sklepy detaliczne sieci Fine Wine & Spirits zgodnie z wyborem Zamawiającego, wskazanym podczas procedury zamawiania, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
3. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod kątem dostępności zamówionych towarów. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca potwierdza dostępność zamówionych przez Zamawiającego produktów na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.
4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującym się przy każdym towarze w serwisie internetowym Fine Wine & Spirits (www.fws.pl). Powtarzając tą procedurę można wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi towarami. W celu kontynuowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy”, w celu poprawienia lub zrealizowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Do kasy”, który przekierowuje do zawartości koszyka w zakładce „Koszyk”. W zakładce „Koszyk” zawarta jest informacja o zamawianych produktach, terminie realizacji, cenie, ilości zamawianych produktów, łącznej cenie, są wskazane koszty wysyłki, oraz uwidoczniona jest łączna kwota do zapłaty pod pozycją „Razem do zapłaty”. Po zakończeniu składania zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru formy płatności oraz wyboru sposobu dostawy. Następnie Zamawiający podaje swoje dane w zakładce „Twoje dane”, a na końcu w zakładce „Podsumowanie” klikając na przycisk „Zamawiam. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, wygenerowane zostanie zamówienie opatrzone numerem, które ma status niepotwierdzonego. Aby je zrealizować konieczne jest jego potwierdzenie. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za zamówienie oraz jest równoznaczne z oświadczeniem Zamawiającego, że jest osobą pełnoletnią oraz że był trzeźwy w chwili składania zamówienia i będzie trzeźwy w chwili jego odbioru, a ponadto że nie dokonuje zakupu w celu dalszej odsprzedaży napojów alkoholowych.
5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że po potwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje potwierdzenie dokonania zamówienia na podany przez Zamawiającego w procesie rejestracji adres e-mail. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie informacji w tej formie.
6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zamówienia obejmujące napoje alkoholowe mogą być odebrane wyłącznie przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem zamówienia. PWW wskazuje, że nie wydaje się zamówienia obejmującego napoje alkoholowe osobom nietrzeźwym.
7. W wybranej lokalizacji sklepu detalicznego sieci Fine Wine & Spirits następuje formalny zakup towarów i zawierana jest umowa sprzedaży towarów.
8. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca może dostarczyć zakupiony towar we wskazane przez Zamawiającego miejsce, na warunkach określonych w dziale Dostawy.
Dostawy:
1. Kurier uprawniony jest do weryfikacji tożsamości i pełnoletniości osoby odbierającej przesyłkę. Zastrzega się, że osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiona przesyłka nie zostanie wydana przez kuriera. W przypadku, gdy kurier poweźmie wątpliwość co do wieku bądź stanu trzeźwości osoby odbierającej przesyłkę może odmówić jej wydania.
2. Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.
3. Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub DHL. Z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, koszty dostawy pokrywa Zamawiający w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 200 zł. Opłata zryczałtowana za dostawę wynosi 25 zł i jest doliczana do zamówienia Zamawiającego.
4. Dostawy na terenie Warszawy i okolic realizowane są przez transport własny Sprzedawcy.
5. Czas dostawy: 1-2 dni robocze od momentu, potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
6. Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Zamówienia składane po godz. 10-tej, będą realizowane i przygotowywane do wysyłki następnego dnia roboczego.
7. W przypadku szczególnych warunków dostaw prosimy o uzgodnienie szczegółów poprzez kontakt z BOK.
Akceptowane sposoby płatności:
1. W wybranym sklepie sieci Fine Wine & Spirits: gotówka, karty kredytowe i płatnicze - VISA, Mastercard, Maestro, American Express.
2.  Przy dostawie kurierskiej w miejsce wskazane przez Zamawiającego:
Pobranie, płatne bezpośrednio przy odbiorze przesyłki
Przelew bankowy za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl
Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl
Upusty i rabaty:
W ramach serwisu internetowego Fine Wine & Spirits, PWW stosuje system rabatowy dla posiadaczy kart klubowych Fine Wine & Spirits. Aby uzyskać kartę klubową Fine Wine & Spirits, należy wykazać się zakupami w sklepach sieci Fine Wine & Spirits o wartości 1000 zł w ciągu 3-ech kolejnych miesięcy i wypełnić formularz zamówienia karty klubowej Fine Wine & Spirits. W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach uzyskania karty klubowej prosimy o kontakt z BOK.
Reklamacje i zwroty:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia i rezygnacji z towaru zamówionego za pośrednictwem serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na stronie serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) umieszony jest „Wzór formularza odstąpienia od umowy”. Ze względu na m.in. ochronę zdrowia oraz względy higieniczne, odstąpienie jest możliwe wyłącznie jeśli zamówiony towar oraz jego oznakowania (etykiety, znaki akcyzy) nie zostały w żaden sposób zniszczone, a opakowanie nie zostało otwarte po dostarczeniu. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymany z nim dowód zakupu. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru, przelewem lub przekazem pocztowym. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
2. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych Zamawiającego z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera lub nie przyjmować przesyłki jednocześnie zamieszczając adnotacje na liście przewozowym o uszkodzeniu. W obu przypadkach reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do BOK.
3. Jeśli towar w ocenie Zamawiającego jest niezgodny z umową, Zamawiający powinien: odesłać towar, wskazać roszczenie: wymianę lub zwrot ceny towaru, opisać przyczynę niezgodność towaru z umową, oraz podać dane kontaktowe. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany towaru na koszt Sprzedawcy albo zwrotu ceny towaru. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego oraz wyśle mu towar przesyłką na koszt Zamawiającego.
Polityka prywatności:
1. Dane Zamawiającego otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są w serwisie internetowym Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Przechowywane dane osobowe Zamawiającego mogą w każdej chwili zostać udostępnione Zamawiającemu do wglądu i na jego żądanie zmienione lub usunięte.
3. PWW zastrzega sobie prawo wykorzystywania przechowywanych danych osobowych w celu weryfikacji jakości oferowanych usług oraz kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia i serwisem posprzedażowym.
4. Jeżeli Zamawiający lub użytkownik serwisu internetowego Fine Wine & Spirits (www.fws.pl) wyrazi zgodę w procesie rejestracji, składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie informacji handlowych, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystane w celu wysłania informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Polityka cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies

FWS.pl to internetowy sklep z alkoholem, w którym znajdziesz, wina, whisky oraz wiele innych trunków. Polecamy alkohole na prezent, który będzie trafionym upominkiem na wiele okazji. Nasze motto brzmi „jeśli wino jest sztuką, mamy jej największą kolekcję”. Wino traktujemy jak sztukę i podchodzimy do niego z należnym szacunkiem oraz pasją. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie i chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Zawsze chętnie doradzamy i z przyjemnością pomagamy wybrać najlepszy alkohol na każdą okazję oraz na prezent.